Tunnelbana

Ta Gröna Linjen mot  Farsta Strand,  gå av i Blåsut.

Tag sedan till höger nedför trappan och gå förbi dagiset, sedan ligger vi på höger sida när du kommer till Skärmar-brinksvägen. (Om du kommer till en Thai-kiosk, har du gått åt fel sida, vänd då om och gå tills du ser oss.)

Enter the Green Line towards Farsta Strand, exit at Blåsut station.
After you have descended the stairs turn right, pass the day care center, then you will find us on the right on the street Skärmarbrinksvägen. (If you have reached a Thai place, you have gone too far, turn around and walk until you see us.)