Dataskyddsförordningen - GDPR

Från och med 25 maj 2018 har vi en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR. Den är gemensam för hela EU.
Läs mer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dataskyddsf%C3%B6rordningen

På Salong Scholastica har vi ett kundregister där vi registrerar namn, adress, telefon (mobil) och bokade tider med vald behandling. Dessa uppgifter används enbart för eget bruk och lämnas aldrig någonsin ut till någon annan.

GDPR - Privacy Policy

From the 25th of May 2018 there is an regulation called GDPR that is common for all of EU. 
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation

We at Salong Scholastica  have a customer registry that collects name, adress, phone numbers (cell phones) and booked times and treaments. These data is only used for our own use and is never ever given to anyone else.