Parkera här | Parking

Parkering kan ske längs med gatorna, och betalas enligt Taxa 4 -  10 kr tim - 7-19 (vardag), 11-17 (lördag), gratis söndagar och röda dagar.

Använd Stockholm Stads betaltjänst Betala P (app) eller någon av de väldigt få automaterna.

Android eller Iphone

Läs mer: http://www.stockholm.se/parkeringsplanen

You can park on the street, pay accordning to Taxa 4 - 10 SEK per hour between 7 am and 7 pm (week days), between 11 am and 5 pm (saturdays), free on sundays and red days.

Use the local Governments app "Betala P" or one of the very rare automats.

Android eller Iphone

Se more: http://www.stockholm.se/parkeringsplanen

Parkeringskartan Gröna prickar är automater