Terje Isaksen - finans, teknik och vaktmästare

Vaktmästare, delägare, alltiallo och ansvarig för teknik, IT och ekonomi,  är Sandras man Terje Isaksen. Egentligen är han systemutvecklare. Ett löfte är att han INTE kommer att hantera kundernas hår.

Janitor, part owner, and responsible for all technology, computers and finance, is Sandras husband Terje Isaksen. He is really a systems developer. We promise - he will NEVER touch any customers hair.